Faciliteter - Sikkerhed og gode forbindelser

Vores primære driftsmiljø er placeret i hjertet af Jylland, i et professionelt drevet datacenter i Herning med flere redundante 10 Gigabit/s fiberforbindelser samt redundant køle- og nødstrømsanlæg. Datacenteret overvåges i døgndrift af to uafhængige systemer, ligesom der er installeret automatisk brandslukningsanlæg i centeret.

Vores eget udstyr er ligeledes døgnovervåget af to uafhængige systemer med direkte alarm til vores egne teknikkere, derudover foretages der daglig backup af alle systemer til vores sekundære lokation i Tyskland.

Har du spørgsmål til vores faciliteter eller andet, så tag endelig kontakt til os.

Høj fysisk sikkerhed

  • Elektriske låsesystemer og videovågning.
  • Professionelt alarmsystem og vagtordning.
  • Interne brand- og indbruddsikre døre og vægge.

Høj digital sikkerhed

  • Redundant driftsovervågning og firewalls
  • Proaktiv sikkerhed og driftspersonale
  • Fuld daglig backup til sekundært driftscenter, i Tyskland.

Høj driftsikkerhed

  • Redundant UPS, Køling og nødstrømanlæg.
  • Kapacitet til 36 timers drift på nødstrømanlægget.
  • Automatisk brandovervågning og slukning.